งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป,เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา,อาจารย์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ช่วยนักวิจัย,นักวิจัย,เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์,สัตวแพทย์,เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน,บัญชี),เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัดนี้ – 19 ก.ค. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ ขยายเวลา ผู้ช่วยนักวิจัย P7
จำนวน
๑ อัตรา
คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา ปฐพีวิทยา หรือทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ เครื่องกล เหมืองแร่ อุตสาหการ เคมี
– ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Word, Excell, Power Point, Photoshop, E-mail และ Internet
-หากมีประสบการณ์ในการทำวิจัยด้านพอลิเมอร์หรือเซรามิกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
หลักฐานการสมัคร
หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด
ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๕ ก.ค. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ
สนใจติดต่อ
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ โทร. ๐-๒๒๑๘-๔๒๐๙ หรือ http://material.chula.ac.th ในวันและเวลาราชการ

ดูตำแหน่งอื่นคลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28