งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป,เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา,อาจารย์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ช่วยนักวิจัย,นักวิจัย,เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์,สัตวแพทย์,เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน,บัญชี),เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัดนี้ – 19 ก.ค. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์
คณะครุศาสตร์ ขยายเวลา อาจารย์ (ประจำสาขาวิชานิเทศการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา)
จำนวน
๑ อัตรา
คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
-วุฒิปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชานิเทศการศึกษา หรือสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นฐานการศึกษาด้านการนิเทศการศึกษา
-ได้คะแนนขั้นต่ำจากการสอบ CU-TEP เทียบเท่า TOEFL ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ ย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ ภาษาอังกฤษ (ผ่านการสอบวิชาภาษาอังกฤษ CU-TEP ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
-ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
หลักฐานการสมัคร
ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๓๑ ก.ค. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ
สนใจติดต่อ
คณะครุศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๒๔๒๓, ๐-๒๒๑๘-๒๔๓๒ ในวันและเวลาราชการ

 

ดูตำแหน่งอื่นคลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28