จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป,เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา,อาจารย์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ช่วยนักวิจัย,นักวิจัย,เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์,สัตวแพทย์,เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน,บัญชี),เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัดนี้ – 19 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขยายเวลา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7
จำนวน
๒ อัตรา
คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
– มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
-ผลสอบภาษาอังกฤษ (รับพิจารณาทุกระดับคะแนน) ได้แก่ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
-ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
หลักฐานการสมัคร
แนบไฟล์เอกสารผ่านทางเว็บไซต์
ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๑๑ ก.ค. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ
สนใจติดต่อ
โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๘ และทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline ในวันและเวลาราชการ

 

ดูตำแหน่งอื่นคลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments