จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป,เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา,อาจารย์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ช่วยนักวิจัย,นักวิจัย,เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์,สัตวแพทย์,เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน,บัญชี),เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัดนี้ – 19 ก.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คณะครุศาสตร์ อาจารย์ (ประจำสาขาวิชาสถิติการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา)
จำนวน
๑ อัตรา
คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
-วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติศึกษา หรือสาขาใกล้เคียง
-ได้คะแนนขั้นต่ำจากการสอบ CU-TEP ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ ตั้งแต่ ๗๖ คะแนน ขึ้นไป หรือผลสอบ TOEFL ย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปี โดยได้คะแนนตั้งแต่ ๕๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน (ผ่านการสอบวิชาภาษาอังกฤษ CU-TEP ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เทียบเท่า TOEFL ๕๕๐)
– ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
หลักฐานการสมัคร
ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ
สนใจติดต่อ
คณะครุศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๒๔๓๒ ในวันและเวลาราชการ

ดูตำแหน่งอื่นคลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments