งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

อัพเดต!! แก้ไขประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑) “จำนวน 100 อัตรา” (2 – 16 ก.ค. 2556)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการตำรวจสัญญาบัตร สังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2556

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบให้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑) ในสังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ดังนี้

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑) กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 อัตรา ในสังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดยแยกอัตราและสาขาในการรับสมัครและคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี 65 อัตรา (ขึ้นบัญชีรอเรียก 85 คน)
 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ 30 อัตรา (ขึ้นบัญชีรอเรียก 45 คน)
 3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา 5 อัตรา (ขึ้นบัญชีรอเรียก 10 คน)

คุณสมบัติทั่วไป

 • เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือเพศหญิง
 • อายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (16 ก.ค. 56)
 • เพศชาย
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
 • รอบอก ไม่น้อยกว่า 77
 • เพศหญิง
  • สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
  • รอบอก ไม่จำกัด

เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • ไม่รับโอน
 • ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรยศ ว่าที่ ร้อยตำรวจตรี หรือ ว่าที่ ร้อยตำรวจตรีหญิง
 • ผู้ได้รับการคัดเลือก เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่เลือกไว้แล้ว ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งนี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ :

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องประชุม 1 กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ชั้น 1 อาคาร 10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ 2-16 กรกฎาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 ก.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ: 14 ต.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ แก้ไขเอกสาร ผนวก ก.ในการประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
ภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
 41update

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments