สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลเว็บไซด์ (14 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า มีหน้าที่ในการสนับสนุน การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสภาพัฒนาการเมือง รวมทั้งเป็นหน่วยงานธุรการและวิชาการ ภายใต้การควบคุมดูแลของประธานสภาพัฒนาการเมือง มีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้มีคาวมรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ เข้าปฏิบัติงานในตำเเหน่งเจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลเว็บไซต์ (Web Content Editor) โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในการสรรหาบุคลากร ตามเอกสารด้านล่าง
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลเว็บไซด์(Web Content Editor)
อัตราเงินเดือน : – บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลบีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน พัฒนา และปรับปรุงเนื้อหาตลอดจนรูปแบบของเว็บไซด์ การประสานงานกับหน่วยงานต่าง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล เนื้อหา ข่าวสารบนเว็บไซด์
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : มีทักษะและความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมอื่นๆได้เป็นอย่างดี อาทิ สามารถสร้าง ออกแแบเว็บไซด์ แก้ไขเว็บไซด์
ทักษะ/สมรรถนะ : มีประสบการณ์ในการบริหารเว็บไซด์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า :

  • สมัครด้วยตนเอง ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ ส่วนงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง (เว้นวันหยุดราชการ)
  • สมัครทางไปรษณีย์ ดาวนโหลดใบสมัคร ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน และส่งถึงสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4 ฝั่งทิศเหนือ เลขที่ 120 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 10 ก.ค. 2556
สอบวันที่: 13 ก.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 17 ก.ค. 2556
ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
ดาวน์โหลด ใบสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments