สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (26 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • ปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงานฯ ประจำภูมิภาค ภาค เหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงานฯ ประจำภูมิภาค ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงานฯ ประจำภูมิภาค ภาค ใต้ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 อัตรา

**โดยจะต้องทดลองปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา แนะแนว เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือ ความมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศ แล้วแต่กรณี รวมถึงช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ ประสาน วิเคราะห์ จัดเตรียมเอกสารการประชุม บันทึกรายงานการประชุม ติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน  15,960 บาท

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานสรรหาบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 3 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม.

ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 5 ก.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ: 26 ก.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •