สตช.(สำนักงานส่งกำลังบำรุง) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ รองสารวัตร ฝ่ายสรรพาวุธ 2,3 กองสรรพาวุธ (บัดนี้ – 21 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สตช.(สำนักงานส่งกำลังบำรุง)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานตรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าัรับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด สำนักงานส่งกำลังบำรุง ด้วยวิธีคัดเลือก 2 อัตรา

ตำแหน่ง 

  • รองสารวัตร ฝ่ายสรรพาวุธ 2 กองสรรพาวุธ ตำแหน่งเลขที่ 0304 11442 0047
  • รองสารวัตร ฝ่ายสรรพาวุธ 3 กองสรรพาวุธ ตำแหน่งเลขที่ 0304 11442 0057

คุณวุฒิ: สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมนิวเคลียร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมเคมี เคมีอุตสาหกรรม ฟิสิกส์ นิวเคลียร์ฟิสิกส์ เคมี หรือเคมีเทคนิค

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงานราชการสตช.(สำนักงานส่งกำลังบำรุง) :

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพลกองบังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง อาคาร 1 ชั้น 6 เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 21 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองบังคับการอำนวยการสำนักงานส่งกำลังบำรุง โทร.0 2241 0885 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 มิ.ย. 2556
สอบวันที่: 1 ก.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 5 ก.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments