กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานผังเมือง (26 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานผังเมือง
อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง/ช่างโยธา หรือช่างสำรวจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่รับผิดชอบดำเนินการดำเนินการสำรวจภาคสนาม เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ การใช้ที่ดินและอาคารบนพื้นที่ในด้านขนาด ที่ตั้งรูปทรงสัณฐาน แปลงที่ดิน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ จัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผังเมือง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ตามขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน หรือ สัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะร้อยละ 60

วิธีการสมัครงานราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ศาลาประชาคมจังหวัด ชั้น 2 ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2395-1823-4

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 ก.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments