มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (17 – 21 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
– มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบ งานประกันคุณภาพ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวมรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญา เป็นต้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสารประกาศ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารประกาศ

– ทักษะ
ตามเอกสารประกาศ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารประกาศ

– สมรรถนะ
ตามเอกสารประกาศ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารประกาศ
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ทั้ง 2 ด้าน โดยได้คะแนนแต่ละด้านไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 – การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา :

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments