อสมท. เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส,เจ้าหน้าที่บัญชี (5 – 21 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

อสมท.เปิดรับสมัครงาน 2556

บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี
 2. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ส่วนบัญชีการเงิน
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี
 3. เจ้าหน้าที่บัญชี ส่วนบัญชีการเงิน
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี

วิธีการสมัครงาน อสมท. :

ส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบ

 • ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุในช่อง Subject: ตำแนห่งที่ต้องการสมัครและชื่อ-นามสกุล พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (PDF File) ประกอบการสมัครขนาดไม่เกิน 10MB ส่งมาที่ E-Mailซ Recruitment@mcot.net หรือ
 • ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ ฝ่ายบริการทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (วงเล้มมุมซอง สมัครงานในตำแนห่งที่ตอ้งการสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-21 มิถุนายน 2556

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

mcot2556_page_1อ่านรายละเอียดคลิกเลือกหน้า : 1 2 3

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments