สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (19 มิ.ย. – 11 ก.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 16,400 – 18,040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
– สาขาวิชาบัญชี
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ทางวิศวกรรมการจัดการ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท
ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
โดยใช้วิธีสอบข้อเขียน เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ดังนี้
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (60 คะแนน)
ภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในปัจจุบัน (80 คะแนน)
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (60 คะแนน) 

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) :

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments