สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (17 – 21 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
2. สามารถติดตั้งและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของหน่วยงาน
3. สามารถติดตั้งซอฟแวร์ประยุกต์หรือระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์
4. บริหารจัดการและดูแลระบบบริการศูนย์ข้อมูลกลาง Data Center (เครื่องแม่ข่าย ระบบงาน Application ระบบด้านความปลอดภัย Security ระบบฐานข้อมูล Data Base)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ :

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments