มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (13 – 21 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านสถิติ หรือสถิติประยุกต์ หรือคณิตศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านนโยบายและแผน งานงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัย หรือปฏิบัติงานตามกรอบภาระงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี :

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments