ปปง. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ (12 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ปปง.เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ปปง. ประกาศเปิดรัีบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน

ตำแหน่ง”นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ” จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการธนาคารและการเงิน สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
  • เป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว

หลักสูตรการสอบ

  • สอบภาค ข. โดยวิธีสอบข้อเขียน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 200 คะแนน
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  • ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ
  • ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
  • สอบภาค ค. โดยวิธีสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

วิธีการสมัครงานราชการปปง. :

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรารชการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2556

**เอกสารและหลักฐานจัดส่งภายหลังสอบผ่านภาค ข.**

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 ก.ค. 2556
เว็บไซต์ ปปง. คลิกที่นี่

amlo11_page_01 รายละเอียด เลือกหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments