กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นายช่างเครื่องกล (3 – 14 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
  • กลุ่มงาน เทคนิค
  • ค่าตอบแทน 12,240 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดีวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
  • ลักษณะงานที่ปฏิบัต เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างเครื่องกลที่ค่อนข้างมีความยุ่งยากทางเทคนิค ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง และเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะ ควบคุม การทำงานของเครื่งอจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น

วิธีการสมัครงานราชการกรมอุตุนิยมวิทยา :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา ชั้น 4 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมอุตุนิยมวิทยา

ตั้งแต่วันที่ 3-14 มิถุนายน 2556 ในเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments