กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (บัดนี้ – 20 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ “โครงการศึกษาวิเคราะห์รวบรวมและจัดทำข้อมูลประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักทวิภาคี”

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

  • ปฏิบัติงานด้านการพาณิชย์ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายใน และระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ ข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้า การปกป้องผลประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (อ่านและเขียน) ในระดับดี
  • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี

วิธีการสมัครงานราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ :

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่นวบริหารงานพัสดุ ชั้น 8 (ห้อง 40801) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เลขที่ 44/100 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 0 25077544

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่: 24-28 มิ.ย. 2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ใบสมัคร คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments