กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (3 – 7 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการข้าวเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ศูนย์สารสนเทศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สารสนเทศ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี หรือ บริหารธุรกิจ
จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น
 • รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปี
 • ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
 • ประสานงานกับกลุ่มงานในหน่วยงานราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว
 • ร่างหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ึความสามารถ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 • มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • มีจริยธรรมประพฤติตนถูกต้องตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เข้าใจในสถานการณ์ ประเด็น ปัญหา แนวคิด หลักทฤษฎีต่างๆ
 • มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปในงานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานราชการกรมการข้าว :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมการข้าว ศูนย์สารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป (ชั้น 1)

ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2556 – 7 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 10 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments