สโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้จัดการ ส.ธกส. (30 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สมาคมสโมรสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ส.ธกส.) ประสงค์จะรับสมัึครพนักงานในตำแหน่ง ผู้จัดการ ส.ธกส. จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนขั้นต้นเดือนละ  20,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และต้องผ่านการศกึษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครงานราชการสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสมาคม สโมสร พนักงาน ธ.ก.ส. ชั้น 6 อาคารโพเดียม ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน 

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 – 6 มิถุนายน 2556 ในเวลาทำการ 09.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 มิ.ย. 2556
สอบวันที่: 12 มิ.ย. 2556
ประกาศผลสอบ: 14 มิ.ย. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments