สำนักงานสหกรณ์ จ.สิงห์บุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (7 – 31 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานสหกรณ์ จ.สิงห์บุรีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง "เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์"

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียับตริวชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักสูตรการสอบ ข้อเขียน-สัมภาษณ์

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานสหกรณ์ จ.สิงห์บุรี :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

ตั้งแต่วันที่ 7-13 มิถุนายน 2556 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 13 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments