ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ,พนักงานพินิจ,พนักงานคุมประพฤติ,นักสังคมสงเคราะห์,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานพินิจ,นักจิตวิทยา (6 – 14 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

ในตำแหน่ง

 • นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม)
  • เพศชาย
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร
  • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท
 • พนักงานพินิจ
  • เพศชาย
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  • อัตราค่าตอบแทน 12,240 บาท
 • พนักงานคุมประพฤติ
  • เพศชาย/หญิง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางกฎหมาย
  • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท
 • นักสังคมสงเคราะห์
  • เพศชาย/หญิง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสังคมสงเคราะห์
  • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท
 • นักจัดการงานทั่วไป
  • เพศชาย/หญิง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • เพศชาย/หญิง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์
  • อัตราค่าตอบแทน 12,240 บาท
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • เพศชาย/หญิง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี
  • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท
 • พนักงานพินิจ
  • เพศหญิง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  • อัตราค่าตอบแทน 12,240 บาท
 • นักจิตวิทยา
  • เพศชาย/หญิง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก
  • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท

สำหรับผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกได้ และได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาในบัญชีของสนามสอบศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในหน่วยงาน สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในหน่วยงานดังต่อไปนี้

 • ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์

วิธีการสมัครงานราชการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ :

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 260 หมู่ที่ 8 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056245217 โทรสาร 056245561

ตั้งแต่วันที่ 6-14 มิถุนายน 2556 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 มิ.ย. 2556
สอบข้อเขียนวันที่: 29 มิ.ย. 2556
สอบสัมภาษณ์: 5 ก.ค. 2556

djop656_page_01

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments