สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป (10-21 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

หลักสูตรการสอบ

  • การประเมินครั้งที่ 1 ทดสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (โดยกำหนดให้แต่ละตำแนห่งสอบในวันและเวลาเดียวกัน)
  • การประเมินครั้งที่ 2 วิธีสอบสัมภาษณ์ (ประเมินสมรรถนะ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ :

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (ชั้น 4) กองกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาคารหอสมุดมหาสิรินาถ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ชั่วคราว) อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กทม.10700

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

635058609010047215_page_1

ดูรายละเอียด เลือกหน้าหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments