สภากาชาด เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ หัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,วิทยาจารย์ (บัดนี้ – 24 ก.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สภากาชาดเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขัน เป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

  • หัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7) ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ จำนวน 1 อัตรา
  • วิทยาจารย์ 3-5 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครงานราชการสภากาชาด :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รับสมัครที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

*ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2556
**ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
***ตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
ในวันและเวลาราชการ

หน้า: 1 2

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments