สภากาชาด เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขัน เป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

  • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์บริการ
    โลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ระดับ 1 ขั้น 7,640 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 9,140 บาทจำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ระดับ 1 ขั้น 7,640 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 9,140 บาท จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเลือกหน้าหน้า: 1 2

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments