อบต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นักวิชาการเกษตร (3 – 21 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

อบต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
1.1 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

  • 1.1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

  • 1.2.1 เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
  • 1.2.2 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
  • 1.2.3 นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
  • 1.2.4 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา

1.3 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • 1.3.1 นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

ดูประกาศคลิกเลือกหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments