งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สสส. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์และทดสอบระบบ (บัดนี้ – 31 พ.ค. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะสรรหา บุคลากรคนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานใน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์และทดสอบระบบ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ขอบเขตงาน

ปฏิบัติงานด้านการบริหารการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานก่อนการพัฒนาโปรแกรม การจัดทำเอกสารสรุปความเห็นในการพัฒนาโปรแกรม การประสานงานกับผู้พัฒนาระบบและผู้ใช้หลัก(Key User) การทดสอบระบบและจัดทำเอกสารผลการทดสอบ การติดตามผลการแก้ไขระบบและรายงานให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรับทราบ รวมทั้งการสนับสนุนการใช้งานระบบที่พัฒนา

คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

มีสัญชาติไทยอายุ 25 ปีขึ้นไป
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีทักษะในด้านการออกแบบฐานข้อมูล และการออกแบบระบบงาน ให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างการปฎิบัติงานจริงและการทำงานผ่านระบบ
มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน กับบุคคล หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
มีความสามารถในการบริหารการประชุมที่มีความขัดแย้งกันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม และสามารถหาแนวทางที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน จนสามารถกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงานและพัฒนาเป็นระบบได้จริง
มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล สื่อสารรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี และผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

ผู้สนใจกรุณากรอกใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th และส่งหลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่อยู่ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ หรือที่ recruit@thaihealth.or.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวสันต์ ฝ่ายบริหารงานบุคคล เบอร์โทร 0-2343-1500 ต่อ 3105

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments