งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (3 – 21 มิ.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,300-16,830 บาท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัิงานเกี่ยกวับงานวิชาการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัิติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการวางแผน ทางการวิจัย สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชการบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เกณฑ์การตัดสิน: ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานศาลยุติธรรม :

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 มิถุนายน 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานศาลยุติธรรม คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments