มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ “48 อัตรา” นายช่างเทคนิค,วิศวกร,นักโสตทัศนูปกรณ์,นักคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเกษตร,นักบริการการศึกษา,นักพัสดุ,นักบริหารการเงิน,นักบริหารงานทั่วไป,พยาบาล,นักประชาสัมพันธ์,นักบรรณสารสนเทศ,นักบริหารงานบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ตรวจสอบภายใน,นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ,นักฝึกอบรมและการศึกษา,อาจารย์มัธยมประจำหอพักหญิง (29 พ.ค. – 18 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง :

 • นายช่างเทคนิค
 • วิศวกร
 • นักโสตทัศนูปกรณ์
 • นักคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการเกษตร
 • นักบริการการศึกษา
 • นักพัสดุ
 • นักบริหารการเงิน
 • นักบริหารงานทั่วไป
 • พยาบาล
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักบรรณสารสนเทศ
 • นักบริหารงานบุคคล
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ผู้ตรวจสอบภายใน
 • นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
 • นักฝึกอบรมและการศึกษา
 • อาจารย์มัธยมประจำหอพักหญิง

ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 48 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ระดับ ปวส. 3 อัตรา
ระดับปริญญาตรี 35 อัตรา
ระดับปริญญาโท 10 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :

สมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  24 มิถุนายน 2556
สอบวันที่:  30 มิถุนายน 2556
สถานที่สอบ: อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลสอบ:  15 สิงหาคม 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments