กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (20 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  • ตำแหน่ง "นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ" (ปริญญาตรี)
  • ตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 13,300-14,630 บาท
  • บรรจุเข้ารับราชการที่ สำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการตลาด โดยจะต้องเรียนบัญชีอย่างน้อย 15 หน่วยกิต (ในกรณีที่เรียนปริญญาตรีต่อเนื่องให้แนบทะเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript Of Records ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้วย)
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. และ มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก.

วิธีการสมัครงานราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ดาวน์โหลดใบสมัครสอบหน้าสุดท้ายของประกาศรับสมัครสอบ)

ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2556 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments