กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ช่างโลหะ,ช่างไม้ (3 – 7 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานราชการ
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ช่างโลหะ
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาศิลปหัตถกรรม ,ช่างโลหะรูปพรรณ ,ช่างกลโรงงาน ,ช่างอุตสาหกรรม , ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ,เทคนิคอุตสาหกรรม หรือโลหะอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
– กรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

ช่างไม้
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
– กรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ช่างโลหะ
– ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ช่างไม้
– ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานช่างไม้ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบภาควิชาการ)ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ะจต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

วิธีการสมัครงานราชการกองทัพอากาศ :

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กองทัพอากาศ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments