กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นายช่างเครื่องกล (3 – 7 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมทางหลวงชนบทเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล
อัตราเงินเดือน : 12,240.- บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อม แก้ไข ปรับปรุงเครื่องกจักรกล งานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
2. ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาสมกับงาน
3. สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลฯ เพื่อเป็นข้อมูลนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงานราชการกรมทางหลวงชนบท :

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมทางหลวงชนบท คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments