กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นายช่างสำรวจ (27 – 31 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างสำรวจ
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทางสำรวจ โยธา ก่อสร้าง หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านสำรวจ ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ การจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ การเก็บรักษาและจัดทำบัญชีคุมหนังสือสำคัญสำหรับที่ราชพัสดุ นำส่งขึ้นทะเบียน รื้อถอน และการจำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ ควบคุม ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจ ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ งานด้านการบริหารงานที่ราชพัสดุ การจัดทำแผนงานโครงการที่ราชพัสดุ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของกรมธนารักษ์ ตลอดจนการบันทึกข้อมูลงานสำรวจลงในระบบงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
– ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละสมรรถนะ (ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และสมรรถนะในครั้งที่ 2) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

วิธีการสมัครงานราชการกรมธนารักษ์ :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 3 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments