กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ,นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ, (15 – 21 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมโรคเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 10200-11220 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการออกแบบ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรีทางจุลชีววิทยา)
อัตราเงินเดือน : 13300-14630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจุลชีววิทยา


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ปริญญาโททางสัตววิทยา)
อัตราเงินเดือน : 16400-18040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสัตววิทยา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ปริญญาโททางกีฏวิทยา)
อัตราเงินเดือน : 16400-18040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางกีฏวิทยา

วิธีการสมัครงานราชการกรมควบคุมโรค :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments