สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (16 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2556)

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานบริหารนหี้สาธารณะ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง "นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)"

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทางการบัญชี หรือทางการเงิน หรือทางการเงินและธนาคาร)
  2. มีความสามารถในการเขียน พูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
  4. เป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ :Youtube: iqepin
LINE it!
LINE @iqepi
เพิ่มเพื่อน
QR คลิกที่นี่

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ คลิกที่นี่

Comments

comments