กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 348 อัตรา วิศวกร (ไฟฟ้า),นักบัญชี,พนักงานช่าง (ไฟฟ้า),พนักงานบัญชี (8 – 14 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2556

เพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสำนักงานใหญ่และสำนักงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 348 อัตรา แบ่งตามพื้นที่การปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดจำนวนอัตรา คุณสมบัติและเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังนี้

 1. ปฏิบัิติงานที่สำนักงานใหญ่ เปิดรับสมัครสอบ 42 อัตรา
 2. ปฏิบัติงานที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (หน่วยงานฝึกอบรม) 1 อัตรา
 3. ปฏิบัติงานใน่วนภูมิภาค (แบ่งเป็น 13 พื้นที่) จำนวน 305 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 

 • วิศวกร (ไฟฟ้า)
 • นักบัญชี
 • พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)
 • พนักงานบัญชี

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๖
 • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สถานที่ในการยื่นตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัคร
 • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เกณฑ์การพิจารณารับรองคุณวุฒิการศึกษาปริญญาทางการบัญชี และประกาศนียบัตรทางการบัญชี และรายชื่อปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพ
  บัญชี 2
 • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เกณฑ์การพิจารณารับรองคุณวุฒิการศึกษาปริญญาทางการบัญชี และประกาศนียบัตรทางการบัญชี และรายชื่อปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพ
  บัญชี 1

คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร

 1. การไปยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครจะต้องไปยื่นเอกสารยังพื้นที่ตามที่ PEA กำหนด ซึ่งหากผู้สมัครท่านใดไม่ไปยื่นเอกสาร ยังพื้นที่ดังกล่าว PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัคร และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
 2. การยื่นเอกสารสมัครงาน จะต้องนำเอกสารตามที่ PEA กำหนดไว้ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วนและถูกต้อง มิฉะนั้น PEA จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัครท่าน
 3. สำหรับพนักงาน PEA ที่เข้ามาสอบคัดเลือกนั้น ไม่อนุญาตให้พนักงานเข้าสอบเพื่อใช้ในการเปลี่ยนตำแหน่ง เช่น พบค. เป็น พชง., นบท. เป็น นบช. ฯลฯ
 4. ผู้สมัครจะต้องแต่งกายสุภาพเนื่องจากเป็นสถานที่ราชการ
 5. ขอให้ผู้สมัครคอยติดตามข่าวสารประกาศเรื่องต่างๆ โดยตลอดทาง Website นี้

วิธีการสมัครงานราชการกฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) :

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

 
 

ระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 มิ.ย. 2556
สอบวันที่: 23,30 มิ.ย. 2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) คลิกที่นี่

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

pea_2556_01_page_01
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3334 35 36

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments