มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,บุคลากร (8 – 17 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กลุ่มบริหารทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา


ตำแหน่ง บุคลากร จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

 

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ กองการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หรือ สมัครทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัคร (ใบสมัคร คลิกที่นี่) กรอกข้อความให้ครบถ้วนและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายในัวนสุดท้ายของการรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 3 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments