กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานวางผังเมือง (9 – 20 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางผังเมือง สถาปัตยกรรม หรือวิศวกรรมโยธา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา จัดทำหลักเกณฑ์งานวางผังเมืองให้การศึกษา อบรม ให้คำปรึกษา ข้อคิด ข้อสังเกตุ ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านผังเมือง ปฏิบัติงานการวางผังตามกระบวนการวางผังเมือง รวบรวม และจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานวางผังเมือง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 2.ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 3.ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ 4.ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ 5.บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
วิธีการประเมิน : 1. สอบข้อเขียน 2. สอบสัมภาษณ์(หรือฝึกปฏิบัติ)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
 

วิธีการสมัครงานราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ศาลาประชาคมจังหวัด ชั้น 2 ถนนสุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมโยธาธิการและผังเมือง คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments