สพฐ. เปิดรับสมัครสอบ สอบครูผู้ช่วย 83 เขต สรุปอัตรว่าง* (29 เม.ย. – 5 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ทั่วประเทศ ประจำปี 2556 รวม 79 เขตพื้นที่การศึกษา จัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. – 5 พ.ค. 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 สอบวันที่ 22,23,24 มิถุนายน 2556 และประกาศผลสอบวันที่ 8 กรกฎาคม 2556

 ประกาศรับสมัครสอบ

 1. นนทบุรี เขต 1 คลิกที่นี่
 2. นนทบุรี เขต 2 คลิกที่นี่
 3. ปทุมธานี เขต 1 คลิกที่นี่
 4. ปทุมธานี เขต 2 คลิกที่นี่
 5. สมุทรปราการ เขต 1 คลิกที่นี่
 6. นราธิวาส เขต 2 คลิกที่นี่
 7. นราธิวาส เขต 3 คลิกที่นี่
 8. ปัตตานี เขต 1 คลิกที่นี่
 9. ยะลา เขต 3 คลิกที่นี่
 10. ชุมพร เขต 1 คลิกที่นี่
 11. ชุมพร เขต 2 คลิกที่นี่
 12. สุราษฎร์ธานี เขต 3 คลิกที่นี่
 13. กระบี่ คลิกที่นี่
 14. พังงา คลิกที่นี่
 15. ระนอง คลิกที่นี่
 16. กาญจนบุรี เขต 2 คลิกที่นี่
 17. กาญจนบุรี เขต 3 คลิกที่นี่
 18. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คลิกที่นี่
 19. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 คลิกที่นี่
 20. ราชบุรี เขต 2 คลิกที่นี่
 21. สุพรรณบุรี เขต 2 คลิกที่นี่
 22. สุพรรณบุรี เขต 3 คลิกที่นี่
 23. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คลิกที่นี่
 24. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 คลิกที่นี่
 25. ลพบุรี เขต 2 คลิกที่นี่
 26. สระบุรี เขต 2 คลิกที่นี่
 27. กำแพงเพชร เขต 1 คลิกที่นี่
 28. กำแพงเพชร เขต 2 คลิกที่นี่
 29. ตาก เขต 2 คลิกที่นี่
 30. นครสวรรค์ เขต 2 คลิกที่นี่
 31. เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกที่นี่
 32. เชียงราย เขต 2 คลิกที่นี่
 33. เชียงราย เขต 3 คลิกที่นี่
 34. เชียงใหม่ เขต 3 คลิกที่นี่
 35. เชียงใหม่ เขต 5 คลิกที่นี่
 36. เชียงใหม่ เขต 6 คลิกที่นี่
 37. ลำปาง เขต 3 คลิกที่นี่
 38. เลย เขต 3 คลิกที่นี่
 39. สกลนคร เขต 1 คลิกที่นี่
 40. บึงกาฬ คลิกที่นี่
 41. อุดรธานี เขต 4 คลิกที่นี่
 42. อุบลราชธานี เขต 3 คลิกที่นี่
 43. นครราชสีมา เขต 3 คลิกที่นี่
 44. ศรีสะเกษ เขต 3 คลิกที่นี่
 45. สุรินทร์ เขต 3 คลิกที่นี่
 46. จันทบุรี เขต 1 คลิกที่นี่
 47. จันทบุรี เขต 2 คลิกที่นี่
 48. ชลบุรี เขต 2 คลิกที่นี่
 49. ชลบุรี เขต 3 คลิกที่นี่
 50. ตราด คลิกที่นี่
 51. ระยอง เขต 1 คลิกที่นี่
 52. สพม.1 คลิกที่นี่
 53. สพม.2 คลิกที่นี่
 54. สพม.3 คลิกที่นี่
 55. สพม.4 คลิกที่นี่
 56. สพม.5 คลิกที่นี่
 57. สพม.6 คลิกที่นี่
 58. สพม.7 คลิกที่นี่
 59. สพม.8 คลิกที่นี่
 60. สพม.9 คลิกที่นี่
 61. สพม.10 คลิกที่นี่
 62. สพม.13 คลิกที่นี่
 63. สพม.14 คลิกที่นี่
 64. สพม.15 คลิกที่นี่
 65. สพม.17 คลิกที่นี่
 66. สพม.18 คลิกที่นี่
 67. สพม.20 คลิกที่นี่
 68. สพม.25 คลิกที่นี่
 69. สพม.29 คลิกที่นี่
 70. สพม.30 คลิกที่นี่
 71. สพม.31 คลิกที่นี่
 72. สพม.32 คลิกที่นี่
 73. สพม.33 คลิกที่นี่
 74. สพม.36 คลิกที่นี่
 75. สพม.39 คลิกที่นี่
 76. สพม.40 คลิกที่นี่
 77. สพม.41 คลิกที่นี่
 78. สพม.42 คลิกที่นี่
 79. สำนักฯ การศึกษาพิเศษ คลิกที่นี่

สรุปจำนวนและอัตราว่าง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลำดับที่
เขตพื้นที่ที่รับสมัครสอบ
เว็บไซต์
จำนวนที่จะบรรจุ (อัตรา)
1
กรุงเทพมหานคร
* ไม่เปิดสอบแข่งขันฯ
2
นนทบุรี เขต 1
11
3
นนทบุรี เขต 2
9
4
ปทุมธานี เขต 1
9
5
ปทุมธานี เขต 2
6
6
สมุทรปราการ เขต 1
22
7
นราธิวาส เขต 2
13
8
นราธิวาส เขต 3
6
9
ปัตตานี เขต 3
6
10
ยะลา เขต 3
22
11
ชุมพร เขต 1
6
12
ชุมพร เขต 2
42
13
สุราษฎร์ธานี เขต 1
* ไม่เปิดสอบแข่งขันฯ
14
สุราษฎร์ธานี เขต 2
10
15
สุราษฎร์ธานี เขต 3
8
16
กระบี่
39
17
พังงา
12
18
ระนอง
11
19
กาญจนบุรี เขต 2
3
20
กาญจนบุรี เขต 3
26
21
ประจวบคิรีขันธ์ เขต 1
8
22
ประจวบคิรีขันธ์ เขต 2
19
23
ราชบุรี เขต 2
3
24
สุพรรณบุรี เขต 2
2
25
สุพรรณบุรี เขต 3
4
26
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
13
27
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
7
28
ลพบุรี เขต 2
11
29
สระบุรี เขต 2
7
30
กำแพงเพชร เขต 1
6
31
กำแพงเพชร เขต 2
10
32
ตาก เขต 2
14
33
นครสวรรค์ เขต 2
10
34
เพชรบูรณ์ เขต 3
3
35
เชียงราย เขต 2
12
36
เชียงราย เขต 3
11
37
เชียงใหม่ เขต 3
5
38
เชียงใหม่ เขต 5
4
39
เชียงใหม่ เขต 6
6
40
ลำปาง เขต 3
7
41
เลย เขต 3
8
42
สกลนคร เขต 1
5
43
บึงกาฬ
10
44
อุดรธานี เขต 4
8
45
อุบลราชธานี เขต 3
5
46
นครราชสีมา เขต 3
7
47
ศรีสะเกษ เขต 3
14
48
สุรินทร์ เขต 3
3
49
จันทบุรี เขต 1
8
50
จันทบุรี เขต 2
2
51
ชลบุรี เขต 2
6
52
ชลบุรี เขต 3
5
53
ตราด
19
54
ระยอง เขต 1
8
55
สพม. 1
90
56
สพม. 2
65
57
สพม. 3
8
58
สพม. 4
48
59
สพม. 5
5
60
สพม. 6
39
61
สพม. 7
6
62
สพม. 8
25
63
สพม. 9
25
64
สพม. 10
27
65
สพม. 11
* ไม่เปิดสอบแข่งขันฯ
66
สพม. 13
42
67
สพม. 14
41
68
สพม. 15
10
69
สพม. 17
24
70
สพม. 18
12
71
สพม. 20
10
72
สพม. 25
3
73
สพม. 29
4
74
สพม. 30
13
75
สพม. 31
9
76
สพม. 32
6
77
สพม. 33
4
78
สพม. 36
6
79
สพม. 39
2
80
สพม. 40
19
81
สพม. 41
11
82
สพม. 42
12
83
สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
57
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments