กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน (16 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง “นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน”

 1. นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน (ยกเว้นจังหวัดชายแดนภาคใต้)
  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุและแต่งตั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยกเว้นพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา เฉพาะสาขาอำเภอนาทวี โดยจำนวนที่จะบรรจุในครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,200-11,220 บาท รวมค่าครองชีพ 1,500 บาท แต่ไม่เกิน 12,285 บาท
 2. นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุและแต่งตั้งเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา เฉพาะสาขาอำเภอนาทวี โดยตำแหน่งที่จะบรรจุในครั้งแรกจำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 10,200-11,220 บาท รวมค่าครองชีพ 1,500 บาท แต่ไม่เกิน 12,285 บาท

เงื่อนไข: ไม่รับโอน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาอิเล็กทรนิกส์ และ
 • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ ก.พ.

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • สอบภาค ข. คะแนนเต็ม 200 คะแนน
 • ความรู้พื้นฐานทางเทคนิคด้านช่างยนต์ (100 คะแนน)
 • ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสภาพรถในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบก (100 คะแนน)
  • ความรู้เกี่ยวกับลักษณะรถที่ใช้ในทางธุรกิจการขนส่ง
  • ความรู้เกี่ยวกับรถในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบกและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ
  • ความรู้ทางช่างยนต์ สำหรับรถใช้ก๊าซ LPG และ CNG (NGV)
  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจสภาพรถ
 • ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิธีการสมัครงานราชการกรมการขนส่งทางบก :

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต (คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง)

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 มิ.ย. 2556

ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!  เว็บไซต์ กรมการขนส่งทางบก คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments