มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการสถิติ (บัดนี้ – 17 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติ
จำนวนอัตรา : ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน : ๑๕,๑๙๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – เพศชาย/หญิง (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
หรือได้รับการยกเว้น)
– อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านเวชสถิติ
ระบาดวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– สามารถปฏิบัติงานทางด้านการจัดการสถานพยาบาล
ด้านเวชระเบียน รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ทาง
ระบาดวิทยาคลินิก
– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
– หากมีประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา
หรือการจัดการด้านเวชระเบียนในโรงพยาบาล จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก : ทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี(ข้อเขียน) และสอบสัมภาษณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยมหิดล :

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ สำนักงานคณบดี ชั้น ๔ อาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.vs.mahidol.ac.th หรือ http://www.mahidol.ac.th/muthai/job_news.htm และส่งใบสมัครไปที่ E-mail Address : weerapong.pan@mahidol.ac.th

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๕๒๔๒-๔ ต่อ ๑๔๑๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments