กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักภูมิสารสนเทศ,วิศวกร (2 – 10 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : วิศวกร
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรม
เครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเหมืองแร่


ชื่อตำแหน่ง : นักภูมิสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการจัดการ และทางบัญชี หรือ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหารทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงานราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments