กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นาฏศิลปินปฏิบัติงาน,นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน,คีตศิลปินปฏิบัติงาน (1 – 20 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมศิลปากรเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ลิง)
อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ต้องได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์


ชื่อตำแหน่ง : นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร-นาง)
อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ต้องได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์


ชื่อตำแหน่ง : คีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล) (หญิง)
อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ต้องได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคีตศิลป์


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างเขียนและลายรดน้ำ)
อัตราเงินเดือน : 10,200-11,200 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ทางจิตรกรรมไทย ทางช่างเขียน หรือ ทางศิลปะไทย


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ)
อัตราเงินเดือน : 10,200-11,200 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างไม้แกะสลัก)
อัตราเงินเดือน : 10,200-11,200 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ทางศิลปะไทย ทางจิตรกรรมไทย


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างปิดทองประดับกระจก)
อัตราเงินเดือน : 10,200-11,200 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม ทางเทคนิคงานรัก หรือ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ทางจิตรกรรมไทย ทางศิลปะไทย ทางช่างเขียน หรือ ทางช่างรัก


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างปั้นปูน)
อัตราเงินเดือน : 10,200-11,200 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ทางประติมากรรมไทย หรือ

ทางประติมากรรมสากล หรือ ทางศิลปะไทย 

วิธีการสมัครงานราชการกรมศิลปากร :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมศิลปากร คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments