สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการประมง,นักวิชาการช่างศิลป์,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ประมง,ช่างไม้,นายช่างโยธา,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, (25 เม.ย. – 3 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง)
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์ (สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง)
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง)
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์ ทงอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์ศึกษา


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง (สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง)
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : ช่างไม้ (สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง)
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้ัรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาเครื่องกล ทางช่างเครื่องกลงานไม้


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา (สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง)
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาก่อสร้าง


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง)
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


 

วิธีการสมัครงานราชการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง


เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments