กปภ. การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร (Agent), เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ (Supervisor) (1 เม.ย. – 28 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กปภ. การประปาส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662 ฉบับใหม่!! และยกเลิกประกาศฯ เดิม (ฉบับลงวันที่ 2 พ.ย. 2555)

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประกาศ(ฉบับใหม่)รับสมัครบุคคลเข้าับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับสมัครบุคคลทั่วไป เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (ณ วันรับสมัคร) หากเป็นชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • เ้จ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร (Agent)
  ได้ัรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปทุกสาขา 
   
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ (Supervisor)
  จบปริญญาตรี ทุกสาขา

ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ PWA Call Center 1662 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

วิธีการสมัครงานราชการกปภ. การประปาส่วนภูมิภาค :

ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 28 มิถุนายน 2556 โดย

 • สมัครด้วยตนเอง ณ ก.ทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ กปภ. ในวันและเวลาทำการ กรณีไม่สามารถสมัครด้วยตนเองได้ ให้กรอกใบสมัครพร้อมลงนามรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับที่ใช้สมัครและมอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นใบสมัครแทนได้
 • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ต่อไปนี้
  "กองทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 (สมัครลูกจ้าง Call Center 1662)"

กปภ. รับสมัครสอบ 2556

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เลือกหน้า » หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments