งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักตรวจสอบภายใน,เจ้าพนักงานธุรการ (17 เม.ย. – 3 พ.ค. 2556)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 • นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 3 อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พาณิชยการ สาขาบริหารธุรกิจ
 • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พาณิชยการ สาขาบริหารธุรกิจ

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • ขอและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 ในวันและเวลาราชการ หรือ
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ทางจดหมายลงทะุบียน มายัง ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 (สมัครงาน) (ต้องส่งภายในวันที่ 26 เม.ย. 2556 โดยให้ถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับรองทะเลียนเป็นวันส่ง)

ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 7 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments