สสส. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ บรรณาธิการ (11 – 26 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

 

ประกาศรับสมัคร
บรรณาธิการจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ 1 อัตรา
 
ขอบเขตงาน
 
 • สร้างสรรค์ และผลิตเนื้อหา บทความ ข่าว สกู๊ป และคอลัมน์ด้านสุขภาพ ของ “จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับ สร้างสุข” รายเดือน จำนวน 24 หน้า
 • ผลิตเนื้อหาวารสารมุ่งมั่นและหยาดเหงื่อ จำนวน 8 หน้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน ภายนอก และภาคีเครือข่ายของ สสส. เพื่อวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล-ผลงานที่โดดเด่น มีความน่าสนใจ เพื่อนำเสนอในจดหมายข่าวฯ และวารสารมุ่งมั่นและหยาดเหงื่อ 
 • กำกับดูแลการจัดรูปแบบเล่ม อาร์ตเวิร์ก
 
คุณสมบัติ
 
 • มีสัญชาติไทย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้  
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน  และกระตือรือร้น
 • มีความสนใจในด้านสุขภาวะทั้ง 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม และติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเป็นประจำ  
 • มีแนวคิดการทำงาน คิดใหม่สร้างสรรค์ ก้าวล้ำเชิงรุก ร่วมคิดร่วมสร้าง ต่อยอดยั่งยืน มีจิตสาธารณะ และใส่ใจสุขภาพ (ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่)
 • หากมีประสบการด้านงานเขียน การทำวารสาร หรือนิตยสารจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร
 • ประกาศรับสมัคร วันที่ 11 – 26 เมษายน 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 29 เมษายน 2556
 • วันสอบข้อเขียน วันที่ 1- 3 พฤษภาคม 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนพร้อมนัดหมายวันสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2556
 • ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
ช่องทางการรับสมัคร
 
          ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 
ส่งข้อมูลทาง
 
 • ไปรษณีย์ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สสส. อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • Email : chontida@thaihealth.or.th, vassana@thaihealth.or.th
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments