สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เศรษฐกร (22 เม.ย. – 3 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานใน สบน.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สบน. ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 10 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments