กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เลขานุการชั้น 1 (24 เม.ย. – 2 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมศุลกากรเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

กรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขั่วคราวกรณีพิเศษ ตำแหน่ง เลขานุการ ชั้น 1 เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการ Enhancing the Transparency and Predictability of Tariff Classification and Customs Valuation โดยการสนับสนุนขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

เลขานุการชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง ได้รับค่าจ้างจากสำนักงานพัฒนาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ เดือนละ 10,350 บาท และค่าจ้างสมทบจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) อีกเดือนละ 10,350 บาท

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ.รับรอง

2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่

วิธีการสมัครงานราชการกรมศุลกากร :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ณ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 120 ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 8 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments