มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิทยาศาสตร์,หัวหน้างาน,อาจารย์,เลขานุการผู้บริหาร,นักการเงินและบัญชี (- เม.ย. – – พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้มีวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 16,360 บาท จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944-319 download ใบสมัคร ได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 22 เมษายน 2556


สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. รับหัวหน้างาน (บัดนี้ – 25 เมษายน 2556)
รายละเอียด : สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างาน สังกัดสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและ download ใบสมัครได้ที่ hrmd.oop.cmu.ac.th โดยยื่นใบสมัครพร้อมเสนอแผนงานในการพัฒนางานโดยจัดทำเป็นเอกสารการนำเสนอ (PowerPoint) ด้วยตนเอง ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย หรือสมัครทาง mail มาที่ angkana.g@cmu.ac.th ในกรณีสมัครสอบทาง e-mail กรุณาโทรแจ้งที่ 053-941-119 เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และเป็นการตอบรับการยืนยันในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2556
เว็บไซต์ : http://hrmd.oop.cmu.ac.th/


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. รับอาจารย์, เลขานุการผู้บริหาร (บัดนี้ – 24 เมษายน 2556)
รายละเอียด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์(ชาวไทย) อัตรา 22,950 บาท สำหรับวุฒิปริญญาโท และอัตรา 30,400 บาท สำหรับวุฒปริญญาเอก จำนวน 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556
  2. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์(ชาวต่างประเทศ) อัตรา 22,950 บาท สำหรับวุฒิปริญญาโท และอัตรา 30,400 บาท สำหรับวุฒปริญญาเอกจำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556
  3. พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน(เลขานุการผู้บริหาร) วุฒิปริญญาตรี อัตรา 9,140 บาท จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2556
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ที่ หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ download ใบสมัครได้ที่ www.arc.cmu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.arc.cmu.ac.th/


วิทยาลัยนานาชาติ มช. รับนักการเงินและบัญชี (บัดนี้ – 10 พฤษภาคม 2556)
รายละเอียด : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 13,300.- บาท

สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cmuic.cmu.ac.th ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556 ณ วิทยาลัยนานาชาติฯและ www.cmuic.cmu.ac.th

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments