งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสารบรรณทหารบก เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เสมียนธุรการ (- – 30 เม.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสารบรรณทหารบกเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครนายทหารประทวนเพื่อสอบคัดเลือกไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนธุรการ สำนักงานนายทหารติดต่อประจำกองบัญชาการสหประชาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2557 จำนวน 1 นาย ตามวงรอบการผลัดเปลี่ยนในห้วงเมษายน 2557 

สำหรับนายทหารประทวนประจำการชาย สักกัด กองทัพบก ชั้นยศจ่าสิบตรีถึงจ่าสิบเอก รับเงินเดือนระดับ ป.2 นับถึงวันรับสมัครสอบ

วิธีการสมัครงานราชการกรมสารบรรณทหารบก :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้หน่วยต้นสังกัดส่งใบสมัครพร้อมด้วยคำรับรองของผู้บังคับบัญชา ซึ่งได้ทำการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษแล้ว มีความรู้ถึงขั้นใช้การได้ดี ส่งให้ กรมสารบรรณทหารบก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 3 พ.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่: 15 พ.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 20 พ.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมสารบรรณทหารบก คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments